VAD ÄR VATTENPOLERING

Vattenpolering eller Vattenblästring, Vapor blasting på engelska, har snabbt blivit en populär metod för att rengöra metall och plast för att uppnå bästa ytfinish.

Metoden påminner om torrblästring med den skillnaden att blästermediat är uppblandat med vatten. Vattnet dämpar blästermediat när det når objektet som skall blästras/rengöras. Därigenom undviker man att blästermediat slås in i materialet som blästras, finishen blir en blank, glatt yta närmast att ses som polerad, som inte tar åt sig smuts som den ruggade yta man får vid konventionell torrblästring.

Detta gör att metoden passar mycket bra för att rengöra motordelar av aluminium som får en finish som påminner om när delarna var nya och som inte förorenas av glas eller sand som senare kan komma att frigöras med oönskat resultat.

Metoden är även miljövänlig, då föroreningar och blästermedia inte frigörs i luften, utan stannar i vattnet som återcirkuleras i maskinen och sedan sedimeteras ut för avfallshantering.

Finns det några tillämpningar där metoden inte passar?

Ja, för objekt som är pulver- eller epoxylackade är metoden för skonsam, där krävs att materialet först antingen torrblästras eller kemstrippas för att avlägsna lacken för att därefter våtblästras för att uppnå en fin ytfinish.

Post
Samtal
Karta
Om